KOSEI trao tặng 25.000 gel rửa tay cho hai huyện: Yên Mỹ và Khoái Châu tại Hưng Yên

12/05/2021 | 9:04 sáng

(Hưng Yên) – Ngày 11/05/2021, KOSEI đã trao tặng 25.000 gel rửa tay khô để chung tay cùng huyện Yên Mỹ và huyện Khoái Châu phòng chống đợt địch thứ 4 bùng phát tại Việt Nam.

Đồng hành cùng tỉnh Hưng Yên trong đợt bùng dịch lần thứ 4 ở Việt Nam. Vừa qua, ngày 11/05/2021 KOSEI đã tiến hành trao tặng 25.000 gel rửa tay cho 2 huyện Khoái Châu và Yên Mỹ. Trong đó, 15.000 gel rửa tay khô được trao đến Yên Mỹ vào buổi sáng và 10.000 gel rửa tay khô trao đến huyện Khoái Châu trong buổi chiều cùng ngày.

Chương trình trao tặng diễn ra có sự góp mặt của đại diện công ty TNHH MTV KOSEI Quốc Tế và các phòng ban lãnh đạo đại diện cho hai huyện Yên Mỹ và Khoái Châu.

Hình ảnh của đại diện KOSEI Quốc Tế và ban lãnh đạo của hai huyện Yên Mỹ và Hưng yên tại chương trình trao tặng: 

Tags:
0